Wykonawstwo

Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników sprawnie i terminowo wykonujemy prace instalacyjne w nowobudowanych lub remontowanych obiektach. W użytkowanych obiektach organizujemy pracę tak, żeby zminimalizować jej uciążliwość dla klienta.

Dbamy o jakość i estetykę wykonania. Kadra monterów-serwisantów wyposażona jest w komplet narzędzi i posiada wszystkie niezbędne uprawnienia. Regularnie bierze udział w szkoleniach organizowanych przez dostawców urządzeń zdobywając nowe umiejętności.

Jedną z dziedzin naszej działalności jest wykonywanie automatyki branży wentylacji, a w szczególności sterowanie i regulacja central wentylacyjnych, wentylatorów oraz innych elementów instalacji. Wykonujemy również okresowe przeglądy układów automatyki.

Wykonujemy:

  • instalacji wentylacji mechanicznej, bytowej i pożarowej
  • instalacje klimatyzacji
  • instalacje chłodnicze
  • instalacje AKPiA urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych