Pomiary i regulacje

Świadczy usługi w zakresie doradztwa, analiz technicznych oraz pomiarów systemów instalacji klimatyzacji i wentylacji. Podstawą do oceny skuteczności zaprojektowanych i wykonanych instalacji w obiekcie są wyniki pomiarów poszczególnych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach. Pomiary instalacji są wymagane na różnych etapach procesu budowlanego: projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, a prawidłowo opracowane wyniki stanowią istotny dokument technicznym nie tylko dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale także dla Inwestora. Podczas eksploatacji obiektu i przy pracach serwisowych pozwalają one na precyzyjną ocenę stanu technicznego instalacji oraz w przypadku wystąpienia awarii na szybką lokalizację i sprawne usuniecie usterki.

Wykonujemy pomiary:

  • Prędkości przepływu powietrza w przewodach oraz na elementach zakańczających (kratki, anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie).
  • Wydajności i sprawności układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych(także przemysłowych),
  • Szczelności instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • Jakości powietrza w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność, CO2, ciśnienie absolutne)
  • Hałasu,

Dysponujemy wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem pomiarowym firm tj. TESTO, KIMO, SONEL, SONOPAN, AIRFLOW. Wszystkie mierniki posiadają niezbędne świadectwa wzorcowania lub certyfikaty kalibracyjne.